Cullerot olives

7.00
Fusta
  • Faig

Cullerot de 5 cm, preu 7€

Cullerot de 7 cm, preu 8€